รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและประกันอุปกรณ์แสดงตำแหน่งสถานความเร็ว(Safety Mobile) และเชื่่อมต่อ Mobile Internet จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202212210945410.pdf