รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

รายละเอียดข่าว : ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์ที่แนบ :