รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 201902211029340.pdf