รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าห้องสารสนเทศและคอมพิวเตอร์และห้องเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206170950250.pdf