รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202210110709570.pdf