รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาตัดเย็บผ้า 3 รายการ จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201812141026520.pdf