รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูก 3ฟุต จำนวน 2 หลัง

ไฟล์ที่แนบ : 201811050953480.pdf