รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวงรับลงทะเบียนขออุนญาติประกอบการเพื่อสุขภาพ สำหรับบุคคล และสถานประกอบการ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง โทร.053 790 064

รายละเอียดข่าว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวงรับลงทะเบียนขออุนญาติประกอบการเพื่อสุขภาพ สำหรับบุคคล และสถานประกอบการ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง โทร.053 790 064 ใช้หลักฐาน และใบสมัครดังนี้
1. สำหรับบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม
2. สำหรับผู้ดำเนินการในสถานประกอบการ
3. สำหรับสถานประกอบการ

ไฟล์ที่แนบ :