รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี 2562

รายละเอียดข่าว : จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 700 ลิตร

ไฟล์ที่แนบ : 201810240137270.pdf