รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาตัดเย็บผ้า 5 รายการ จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201901160945100.pdf