รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จัดซื้อเครืองผลิตออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร จำนวน 12 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 201809041149560.pdf