รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลดอยหลวงผ่านช่องทาง QR CODE

รายละเอียดข่าว : เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลดอยหลวงผ่านช่องทาง QR CODE

ไฟล์ที่แนบ : 201909191011280.jpg