รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทาน วันทำบุญอาคารพักคอยผู้ป่วย

รายละเอียดข่าว : ผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทาน ในวันทำบุญอาคารพักคอยผู้ป่วย สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารที่แนบได้

ไฟล์ที่แนบ : 201902281119550.pdf