รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี 2562

รายละเอียดข่าว : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ที่แนบ : 201812210907260.pdf